Актуально

Вниманию настоящих журналистов

Вниманию настоящих журналистов.

Агент иностранного влияния, по мнению хорошо проинформированных лиц,
волею случая ставшая во главе Верховного Суда,

исторгла из недр своего сознания недопустимые по мнению украинских адвокатов заявления.

Мы обязательно ответим.

Вы сами признали нашу силу, недоразумение вы в мантии.

****
Голова Ради адвокатів України Лідія Ізовітова скликає засідання РАУ для обговорення

позиції Голови Верховного суду Валентини Данішевської щодо неможливості забезпечення обвинувальних вироків поки адвокатура буде сильнішою за прокуратуру

та ролі адвокатів, яким не потрібно платити, заощаджуючи на їхніх послугах.

Така позиція Голови Верховного суду Валентини Данішевської була проголошена під час онлайн-зустрічі, який проводила Асоціація правників України 5 червня 2020 року, і результати якої широко висвітлено в ЗМІ.

Засідання РАУ відбудеться 18 червня.